Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Miasto stołeczne Warszawa rozpoczęło kampanię informacyjno-promocyjną na temat dostępności architektonicznej. Cel to miasto w pełni dostępne dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnościami.

Miasto dostępne to miasto, w którym każdy mieszkaniec i mieszkanka w sposób równy i niezależny ma zapewniony dostęp do budynku w przestrzeni publicznej, usług czy komunikacji. To miasto gdzie każdy może żyć, uczyć się, pracować, podróżować czy też relaksować się w sposób komfortowy.  I właśnie po to, aby Warszawa stawała się coraz bardziej miastem dla wszystkich  uwzględniającym jak najszerzej potrzeby wynikające z  ograniczeń mobilności czy percepcji. Dlatego przyjęliśmy i wdrażamy standardy dostępności – powiedziała Donata Kończyk, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności.

Wszystkie nowe miejskie inwestycje powinny być prowadzone w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości jak najszerszej grupy mieszkańców.

Dość jasnym dla wszystkich jest oczekiwanie, aby miasto było miastem bez barier, zaplanowanym uniwersalnie. Po prostu – aby było dostępne dla wszystkich mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów, opiekunów z małymi dziećmi czy kobiet w ciąży. Realizacja tego wydawałoby się prostego celu to jednak mozolna praca, która powinna być realizowana według spójnych kryteriów i parametrów. I właśnie dlatego wprowadziliśmy standardy dostępności – dodała pełnomocniczka Prezydenta.

Standardy Dostępności Architektonicznej zawierają wymagania i zalecenia dla projektowania i modernizacji przestrzeni publicznych m.st. Warszawy i budynków użyteczności publicznej. Są obowiązkowe w każdym przypadku, chyba że dotyczą budynków już istniejących.

Po pięciu latach obowiązywania standardów zdecydowano o wprowadzeniu zmian niektórych przepisów prawnych, tak aby bardziej wzmocnić ich stosowanie. Dotyczą one m.in. sporządzenia opisu dostępności projektowanego obiektu miejskiego oraz obowiązku uzgadniania nowych projektów miejskich z pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności.

Więcej informacji tutaj

Dla każdego z zaleceń wynikających ze standardów opracowane zostały karty informacyjne, które w sposób graficzny i tekstowy pokazują najważniejsze wymagania i wytyczne, jakie powinny zostać spełnione, aby inwestycja była dostępna dla wszystkich.

Projekt “Warszawa ma Standardy” to nie tylko uaktualnienie dokumentu Standardów Dostępności dla m.st. Warszawy. Organizatorom zależało także na opowiedzeniu tego czym są Standardy Dostępności i przybliżenie koncepcji projektowania uniwersalnego różnym grupom odbiorców i odbiorczyń. Dlatego też w ramach projektu zrealizowane zostały: 

  • szkolenia i webinary dla profesjonalistów; 
  • działania skierowane do mieszkańców Warszawy – debaty oraz seria spacerów z samorzecznikami i samorzeczniczkami, a także warsztaty projektowania miasta dla dzieci i młodzieży we współpracy z festiwalem WARSZAWA W BUDOWIE.

Powstały także:

  • filmy animowane w lekki, zabawny sposób opowiadające o tym czym, po co i dla kogo są Standardy Dostępności;
  • materiały edukacyjne dla dzieci praktycznie pokazujące czym są Standardy Dostępności.

 

Projekt „Warszaa ma Standardy!” jest realizowany wspólnie przez Fundację Polska Bez Barier, Fundację TUS i Spółdzielnię Socjalnej FADO w latach 2020-2022 na zlecenie i we współpracy z Biurem Projektów i Pomocy Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.