Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Regulamin

  1. Informacje o firmie.

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.zwyklezycie.pl jest własnością:

Fundacji Zwykłe Życie

ul. Gandhiego 6/10,

02-645 Warszawa,

NIP: 5213641085,

Regon: 146433540

Kontakt: info@zwyklezycie.pl

2. Informacje ogólne.

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep www.sklep.zwyklezycie.pl

Prezentowane na stronie zwyklezycie.pl towary są towarami znajdującymi się w ofercie fundacji Zwykłe Życie

Sklep zwyklezycie.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

Transakcja odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym zwyklezycie.pl i z zasady jest procesowana w języku polskim.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (rachunek lub faktura) wraz z dostarczonymi produktami.

Wszystkie ceny w sklepie zwyklezycie.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT, cło i inne podatki), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu.

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3. Zamówienia

Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym zarejestrowanym pod adresem domeny: www.zwyklezycie.pl i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie www sklepu wypełniając formularz zamówienia.

Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Zamówienia można składać przez 24 h/dobę.

Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej (bez konieczności logowania się).

Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenie zamówienia.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt pod adresem info@zwyklezycie.pl

W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) dane Klienta ( nazwisko, miasto u a także e-mail) nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim a zarejestrowani Klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie danych sklepu.

4. Ceny towarów i płatność

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zwyklezycie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Przelewy krajowe:

płatność przez serwis Przelewy.24

płatność na konto bankowe:

Fundacja Zwykłe Życie

ul. Gandhiego 6/10

02-645 Warszawa

23195000012006042230380002

Przelewy zagraniczne:

płatność przez serwis PayPal

płatność na konto bankowe:

Fundacja Zwykłe Życie

ul. Gandhiego 6/10

02-645 Warszawa

SWIFT: RCBWPLPW

IBAN: PL23195000012006042230380002

W przypadku potrzeby wystawienia faktury (fundacja nie jest płatnikiemVAT) należy przesłać dokładne dane niezbędne do poprawnego wystawienia faktury na adres: info@zwyklezycie.pl

5. Koszty i termin dostawy

Czas wysłania paczki z naszego magazynu to maksymalnie 7 dni roboczych liczonych od otrzymania płatności za zamówienie.

Wszystkie przesyłki nadajemy za pośrednictwem Poczty Polskiej – są to listy/przesyłki polecone. Przewidywany czas dostawy to dwa/trzy dni. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie odebrane awiza. Paczki, które wrócą do nadawcy, nadajemy powtórnie za dodatkową opłatą ze strony adresata.

Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy wyszczególniony w sklepie internetowym.

Dokładamy starań, aby paczka była bardzo solidnie zapakowana i dostarczona do Klienta w jak najkrótszym czasie.

6. Zwroty towaru i reklamacje

W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz listem poleconym na adres: Fundacja Zwykłe Życie, ul. Swarzewska 48/3, 02-821 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do sklepu wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na adres Fundacja Zwykłe Życie, ul. Puławska 14/11, 02-512 Warszawa z dopiskiem: „Zwrot”. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów wraz z dowodem zakupu (potwierdzenie płatności). Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez sklep towaru.

Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy towarów do Klienta.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Pozostałe

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez: Fundację Zwykłe Życie, ul. Gandhiego 6/10, 02-645 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.) oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży towaru w sklepie znajdującym się pod adresem domeny: www.zwyklezycie.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla adresu zamieszkania Klienta sklepu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze pozasądowej w trybie polubownym.