Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

W wigilie urodzin poety 21 stycznia (sobota) polecamy urodzinowy wieczór z wykładem i spektaklem „Natura ludzka”!

„Proponujemy nowoczesne spojrzenie na poezję. Łączymy słowo z muzyką, ruchem i obrazami graficznymi. Leśmian jako czuły narrator przygląda się miłości, śmierci, przemijaniu, naturze. Podążając za jego wrażliwością – szukamy na nowo sensów w poezji z intensywną obecnością muzyki i obrazu.

Prezentujemy wnikliwy obraz natury i ludzkich emocji, który Leśmian doprowadził do mistrzostwa zmysłowych metafor.

Operujemy bogatym, nowym językiem, chwilami zaskakującym, by pokazać urodę słowa i piękno komunikacji innej niż ta, która towarzyszy nam na co dzień. To wyjątkowa okazja na spotkanie ze światem twórczym wybitnego poety.” – pisze autorka scenariusza i koncepcji spektaklu jest Beata Jewiarz.

Spektaklowi towarzyszy wykład o życiu i twórczości Bolesława Leśmiana, w formie performatywnej opowieści w wykonaniu autorki.

tu możecie kupić bilety na spektakl