Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

W Mydlarni Cztery Szpaki pojawiły się nietypowe, bo nie kosmetyczne perełki. Pięknie zaprojektowane i wydrukowane kalendarz i plakat mają wspierać organizacje, które czynią wiele dobra dla ludzi i dla ptaków.

Mydlarnia Cztery Szpaki we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów przygotowała kalendarz na rok 2022. Ilustracje i projekt graficzny wykonał Przemek Sokołowski, a teksty przygotował Paweł Mirski z KOO. Całość jest dziełem wydrukowanym na porządnym, “mięsistym” papierze.

Cały dochód ze sprzedaży kalendarza idzie na konto Komitetu Ochrony Orłów, który dba ochronę strefową gniazd, budowanie sztucznych gniazd, by wspierać zdolności reprodukcyjne naturalnych populacji, inwentaryzację i monitoring ptaków. Dzięki dotychczasowej działalności KOO objęto ochroną ok. 90% polskiej populacji lęgowej rybołowa, orła przedniego i orlika grubodziobego, 70% bielika oraz 30-50% populacji orlika krzykliwego, kani rudej, kani czarnej i puchacza. Czarno na białym widać, że działania Komitetu Ochrony Orłów przynoszą realne wsparcie naszym “skrzydlatym przyjaciołom”.

Format: B3

Copyright: Przemysław Sokołowski, Paweł Mirski

Pomysłodawca i koordynator akcji: Tomasz Kudaszewicz – założyciel Mydlarni Cztery Szpaki

Wydanie II

Nakład 500 egzemplarzy

A można zmówić go tutaj

To nie koniec papierowych projektów specjalnych u Czterech Szpaków. Ten piękny plakat autorstwa Przemka Sokołowskiego powstał w ramach współpracy Mydlarni z Fundacją La Strada, a całkowity dochód z jego sprzedaży zasili konto tej organizacji i wesprze jej działania na rzecz zwalczania handlu ludźmi.

Myślisz, że niewolnictwo to relikt przeszłości? Epizod ludzkości omawiany jedynie na lekcjach historii? Smutne zjawisko niemające nic wspólnego z tą „naszą” częścią świata? Nic bardziej mylnego. Niewolnictwo jest rzeczywistością tysięcy osób. W XXI wieku. W Polsce.

Handel ludźmi i praca przymusowa to jedne z najbardziej rażących form łamania praw człowieka, obecne na całym świecie i  – niestety – trudne do zwalczenia. W pewnej mierze wynika to z niewiedzy, ale także zgody na ich istnienie w społeczeństwach. Problem pracy przymusowej dotyczy w naszym kraju przede wszystkim cudzoziemców, ale także Polaków – w szczególności osób wykluczonych, słabo wykształconych, uzależnionych, niepełnosprawnych, czy w kryzysach (np. bezdomności).

Niewolnictwo XXI wieku ma przeróżne oblicza – od upokarzających warunków mieszkaniowych, poprzez pracę za niskie (bądź żadne) wynagrodzenie, aż po ograniczenie wolności osobistej, przetrzymywanie, zmuszanie do prostytucji lub żebrania, stosowanie gróźb oraz przemocy.

Współczesne niewolnictwo wcale nie musi cechować się stereotypowymi łańcuchami i kajdanami. Tak naprawdę odbywa się ono w białych rękawiczkach, a jego ofiary możemy spotkać w najbliższym otoczeniu – w restauracjach, sklepach, magazynach, gospodarstwach rolniczych, na budowach.

Fundacja La Strada od ponad 25 lat zajmuje się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi we wszystkich jego formach. Jest najstarszą tego typu organizacją w tej części Europy, a jej unikalność polega na szerokoaspektowym działaniu – La Strada wspiera ofiary, zapewnia im bezpieczeństwo, start w nowe życie, pomoc psychologiczną oraz prawną. Jednocześnie jej członkowie śledzą zmiany prawa, prowadzą szkolenia, badania, a także podejmują działania profilaktyczne.

Chcąc dołożyć swoją cegiełkę do dobra, które tworzy Fundacja, Mydlarnia Cztery Szpaki wraz z Przemkiem Sokołowskim stworzyła plakat. Nakład wynosi 100 sztuk, a każdy egzemplarz jest podpisany, ponumerowany oraz opieczętowany osobiście przez artystę. Całkowity dochód ze sprzedarzy ląduje na koncie fundacji.

tutaj możesz go zamówić