Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Edukacja i kultura to dwie dziedziny, które tworzą niezwykle ważną, zarówno dla organizatorów jak i odbiorców, więź. Najciekawsze inicjatywy warto doceniać i wyróżniać, dlatego Miasto st. Warszawa już po raz 12 organizuje konkurs adresowany do warszawskich instytucji kultury, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, uczelni, przedsiębiorstw i osób prywatnych

Pula nagród pieniężnych wynosi ogółem aż 100 tysięcy złotych, a jednym warunkiem zgłoszenia jest termin – do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty, których realizacja nastąpiła na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a które zostały ukończone przed 30 czerwca 2021. Kapituła oceniać będzie m.in.: innowacyjność i kulturo-twórczość, poziom merytoryczny i artystyczny, zastosowane metody i formy pracy. Warsztaty, inicjatywy edukacyjne czy działania animacyjne w lokalnej społeczności, można zgłaszać w siedmiu kategoriach: instytucje artystyczne i muzea, instytucje animacji kultury, organizacje pozarządowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły podstawowe, przedszkola, inne – osoby prywatne, uczelnie, przedsiębiorstwa.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy rosnąca ilość zgłoszeń. Konkurs stwarza możliwość docenienia, wypromowania i upowszechnienia najlepszych projektów, które pełnią istotną funkcję w społeczeństwie – stają się płaszczyzną wymiany energii i inspiracji oraz szansą na integrację ludzi i środowisk zaangażowanych w rozwój edukacji kulturalnej stolicy.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie – zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2021 r.

formularz dostępny tutaj