Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Mimo różnic kulturowych Europa posiada bardzo ważny symbol, który łączy nas wszystkich – „Odę do Radości”. Hymn Unii Europejskiej to fragment IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. Pieśń wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności, które przekazane są w uniwersalnym języku muzyki. W tym roku ważnym punktem Europejskiego Dnia Języków jest premiera autorskiej aranżacji „Ody do radości”, przygotowanej i wykonanej przez pochodzący z Niemiec chór męski i odśpiewany ZDALNIE ze względu na pandemię koronawirusa.

Chór nie miał możliwości spotkania w jednym miejscu, każdy z chórzystów nagrywał swoje partie osobno – 24 muzyków, reprezentujących 24 europejskie języki urzędowe połączyło się pomimo ograniczeń, by stworzyć wspólne dzieło. Zobaczcie:

„Oda do radości” została zaaranżowana i wykonana w momencie, kiedy wolność i mobilność w Europie stanęły pod znakiem zapytania. W tym kontekście utwór skłania do przemyśleń, czym jest wolność i w jaki sposób może się wyrazić, a także kieruje nasze myśli ku wspólnej Europie pomimo wielości języków i różnic kulturowych. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy zamiast dialogu pojawiają się podziały.

Piękne przesłanie „Wszyscy ludzie będą braćmi” zostało przetłumaczone na 24 języki urzędowe Unii Europejskiej i pojawia się w klipie. W kontekście Europejskiego Dnia Języków warto także pochylić się nad strona językową „Ody do radości”, która została wykonana w oryginale i zastanowić nad wpływem języka na melodię i rytm. Dlaczego „Oda do radości” została wykonana po niemiecku i czego można nauczyć się porównując tłumaczenia na różne języki dowiemy się z rozmowy z Clemensem Haudum, dyrektorem artystycznym, Johannesem Möhrle i Kastulusem Forschheimer, która została nagrana i została udostępniona na stronie EDJ.

Europejski Dzień Języków online jest tutaj