Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Pora przedstawić kolejnych artystów biorących udział w wystawie BOGACTWO w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki.

Dziś Grupa LUXUS. Na nasze pytanie „Ile hajsu to DUŻO?” odpowiadają anegdotą:

„Dla nas dużą kwotą okazało się pięć tysięcy złotych. Sprzedaliśmy wspólną pracę i uznaliśmy, że dzielenie tego nie ma sensu. Postanowiliśmy wydać te pieniądze na jakiś wspólny, ale rozsądny cel. Okazało się, że to nas przerosło. Wydaliśmy może 1/4 tej sumy i dalej mamy z tym problem. Bogactwo to problem i kłopoty! Przestrzegamy!”

Grupa LUXUS, to wrocławska, kontrkulturowa grupa artystyczna działająca w latach 1983-1995 oraz wydająca fanzinową gazetkę – psychoaktywny magazyn o tej samej nazwie. Liderem oraz twórcą nazwy grypy jest Paweł Jarodzki. Jej skład był zmienny, jednak do najbardziej aktywnych członków w szeregach LUXUSU należeli Ewa Ciepielewska i Bożena Grzyb-Jarodzka, a także Jerzy Kosałka, Marek Czechowski, Artur Gołacki, Małgorzata Plata, Stanisław Sielicki, Jacek Jankowski, Szymon Lubiński, Andrzej Jarodzki, **os*Krzysztof Kubiak*os_kubiak_krzysztof** czy Krzysztof Kłosowicz (Kaman). Twórczość LUXUSu, jak podaje portal Cuture.pl, jest przez wielu krytyków uznawana za jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych w polskiej sztuce przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.