Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

PARKOWANIE_coverphoto_FB

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe

W imieniu organizatorów zapraszamy na PARKOWANIE! Kolejna edycja Parkowania poświęcona będzie ZWIĄZKOM RODZINNYM (vol.1), które stanowią naturalną kontynuację wątków zeszłorocznych, czyli DOM-u i wszystkiego, co wiązało się z przestrzenią prywatną, która stoi w opozycji do przestrzeni publicznej, ale jedna bez drugiej nie może istnieć. W 2014 roku organizatorzy proponowali skupić się na przestrzeni domu, a podczas tegorocznej, jak i przyszłorocznej edycji proponują skupić się na więzach, emocjach i uczuciach i wszelkich innych połączeniach pomiędzy ludźmi, które sprawiają, że stają się sobie bliscy, że stają się RODZINĄ. Zapraszam do spędzenia rodzinnej niedzieli w Parku Oliwskim i okolicach, do wspólnej zabawy, nauki i wypoczynku. Do bycia razem!

——

19 lipca 2015 | 10.00-00.00

Park Oliwski + Stara Oliwa | Gdańsk

Wszystkie wydarzenia podczas PARKOWANIA są bezpłatne.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.