Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

 

5-print-control-no3-fot-Małgorzata-Turczyńska

3. numer rocznika print control ukazuje panoramę polskiego designu drukowanego w kontekście multidyscyplinarnej współpracy projektowej. Dwujęzyczna publikacja zawiera prezentację około 100 najciekawszych projektów drukowanych z lat 2013–14 wraz z opisami technicznymi, które zostały wybrane przez kuratorkę print control, Magdalenę Heliasz. W drugiejczęści rocznika znajdują się wywiady – do podzielenia się swoimi doświadczeniami z różnego rodzaju współpracy zostali zaproszeni polscy projektanci i artyści. Czytelnik będzie mógł dowiedzieć się więcej o bardziej prywatnej relacji projektantki Anny Nałęckiej z fotografami, dla których tworzy photobooki; o współpracy twórców studia Super Super ze specjalistami zaawansowanych technologii; o relacjach, które nawiązuje Marian Misiak podczas swoich akcji typoaktywistycznych; o codzienności współpracowania Grzegorza Laszuka z instytucjami kultury oraz o wielokulturowych projektach kolektywu artystycznego Slavs and Tatars.

Magdalena Heliasz – projektantka graficzna, wydawca i kuratorka. Na początku 2011 roku założyła stronę promującą polskie projektowanie drukowane printcontrol.pl. Stworzyła serię wydawniczą roczników print control oraz zeszytów Wzory/Patterns przedstawiających dekoracyjne i eksperymentalne wzory, będące autorskim zbiorem efektów poszukiwań formalnych i kompozycyjnych projektantów i ilustratorów. Na co dzień projektuje w ramach studia graficzno­wydawniczego txt publishing, które współpracuje z instytucjami kulturalnymi i komercyjnymi.

rocznik print control No 3

Wydawca: txt publishing
Współwydawca: Culture.pl
Koncept, redakcja, design: Magdalena Heliasz
Project manager: Bożena Kowalkowska
Druk: Drukarnia Moś & Łuczak, Poznań