Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Festiwal Narracje udowadnia, że sztuka może powstawać i rozwijać się na ulicach, poza galeriami i muzeami. Narracje dają powód, by w dwa listopadowe wieczory wyjść z domu i dzięki artystycznym interwencjom i instalacjom odkrywać miasto na nowo.
Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Dlaczego właśnie tam, tłumaczy kurator Festiwalu Piotr Stasiowski, dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej.

23 lipca 1898 roku „w okolonej bukami altanie” parku Oliwskiego miało miejsce niezwykłe zdarzenie. Młody Rainer Rilke wspólnie ze swoją przyjaciółką, pisarką Lou Andreas-Salomé, „obmyślali” zakończenie dla jednego z wierszy poety: „Spójrz, jak się wciąż ociąga życie, / nim się odmieni. Słońca w ciszy / były jak wielki śpiew w zenicie. / I wtem po zboczach szmer: słyszycie? – / i tylko lęk ci towarzyszy” (tłum. Adam Pomorski).

W 2016 roku w parku odsłonięto tablicę upamiętniającą chwile opisane w dzienniku Rilkego. Możemy sobie wyobrazić pogodę tego letniego, słonecznego dnia, która znalazła odzwierciedlenie w wersach wiersza. Niezwykły charakter dzielnicy nierozerwalnie łączy się z jej bogatą historią oraz wyjątkowym położeniem na zalesionym stoku, będącym ramą tutejszego pejzażu.

W XII wieku okolica została przekazana cystersom, którym dzisiejsza Oliwa zawdzięcza nie tylko nazwę, katedrę i wspaniały park, ale również wielowiekowe starania o rozwój osady. Oddalona od historycznego Gdańska, położona wśród lasów, stała się wymarzonym miejscem wypoczynku bogatych mieszczan stawiających tu swoje letnie rezydencje.

Jaki obraz wyłania się po analizie elementów składających się na wyjątkowy charakter dzielnicy? Co takiego uczynić można dominantą tej odsuniętej od centrum i tworzącej własne mikronarracje części miasta? Czy jesteśmy skłonni poddać się lirycznej wizji Rilkego, czy postanowimy zwrócić większą uwagę na zmieniającą się tu tkankę społeczną, złożoną z mieszkańców często przybyłych po II wojnie światowej, studentów i uczniów, pracowników tutejszych firm oraz turystów chcących zobaczyć słynne organy i park?

Narracje #10, Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie

Gdańsk Oliwa, 16–17 listopada 2018

kurator: Piotr Stasiowski

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska

Więcej na stronie festiwalu

i na facebooku