Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Tag: Never trust a man with no books 18