Redakcja / Editorial office

Zwykłe Życie

ul. Puławska 14/11

02-512 Warszawa

 

Marta Mach                                                                              Agata Napiórska

marta@zwyklezycie.pl                                                           agata@zwyklezycie.pl

660229924                                                                              513153089

Dyrektor artystyczny / Art Director                                                     

Olek Modzelewski

modzelewskialeksander@gmail.com

Patronaty i promocja / Patronates and PR                                                         

Kasia Wójcik

kasia@zwyklezycie.pl

Reklama / Advertising

Gosia Bartkowiak

gosia@zwyklezycie.pl

reklama@zwyklezycie.pl