Zwykłe Życie to magazyn o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Środowisko taneczne przypomina postaci największych gwiazd baletu XX wieku – Barbary Bittnerówny i Witolda Grucy – ikon stylu lat 50-tych i dawnych „celebrytów” sceny baletowej. 28 listopada w Mazowieckim Instytucie Kultury odbędzie się przedpremiera filmu dokumentalnego “Basiu, zatańczymy…” i spotkanie z autorami albumu fotograficznego. Dzień później, 29 listopada w warszawskiej siedzibie ZASP odbędzie się pokaz premierowy.

Projekt “Basiu, zatańczymy…” poświęcony jest jednemu z najważniejszych duetów polskiego baletu – primabalerinie Barbarze Bittnerównie oraz soliście baletu i choreografowi Witoldowi Grucy. W tym klasycznym czarno-białym dokumencie przenoszącym nas w czasy „zimnej wojny” wzięła udział plejada znakomitych tancerzy, choreografów i ludzi kultury, którzy w czasie swojej pracy twórczej osobiście zetknęli się z artystami – m.in. Barbara Sier-Janik, Sławomir Pietras – znawca opery i baletu oraz choreograf Emil Wesołowski. Choreografka Anna Hop wraz z tancerzami: Izabelą Milewską i Adamem Kozalem specjalnie na potrzeby filmu przygotowała własną interpretację układu z The Man I love wg G. Gershwina. Oryginalna choreografia była sceniczną perełką, dzięki której Bittnerówna i Gruca w 1956 r. otrzymali ważną europejską nagrodę na konkursie baletowym we włoskim Vercelli. W wywiadach wzięli też udział tancerze baletu narodowego Marta Fiedler i Dominika Krysztoforska i choreograf Robert Bondara. Kuratorami i pomysłodawcami całego przedsięwzięcia są Paulina Święcańska oraz reżyser filmu Piotr Janowczyk.

dołącz do wydarzenia

Za początek projektu można uznać październik 2018 roku, kiedy to z okazji 100-lecia ZASP-u (Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji) odbyła się wystawa fotograficzna „Basiu, zatańczymy…”. Poskutkowała ona stworzeniem materiału cennego nie tylko ze względu na walory artystyczne, ale także przypomniała o wielkich postaciach polskiej sceny baletowej. W ramach ekspozycji powstały wywiady z przedstawicielami warszawskiej sceny baletowej ukazujące jak obecnie dorobek Bittnerówny i Grucy inspiruje współczesnych ludzi tańca. Sukces wystawy sprawił, że naturalnym krokiem stało się wydanie w listopadzie 2019 albumu fotograficznego i filmu dokumentalnego, które upamiętniły Barbarę Bittnerównę i Witolda Grucę. Album “Basiu, zatańczymy…” składa się z wyselekcjonowanych zdjęć wraz z komentarzem do sztuki tańca i historii fotografii, a film dokumentalny to zbiór wywiadów ze współczesnymi gwiazdami tańca klasycznego i ludźmi kultury. Ta artystyczna inicjatywa ma charakter kluczowy dla podtrzymania wiedzy w obrębie najważniejszych zjawisk i postaci występujących na polskiej scenie baletowej w XX wieku. W tym kontekście dokonania pary jawią się jako jeden z głównych tematów, na których można budować świadomość narodową dotyczącą dokonań polskiego Baletu Narodowego na arenie europejskiej.

Organizator projektu: Fundacja Artystyczna PERFORM
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
Partner: Centrum Sztuki Tańca w Warszawie